Studio książki

DTP ● web ● styl

Skrypt zliczający ilość znaków w dokumencie QuarkXPress 7. Po jego uruchomieniu pojawi się okienko z informacją o ilości znaków i arkuszy wydawniczych (dzielenie przez 40 000 znaków). nie działa albo działa nie tak - czekam na Twoja opinię.

Instalacja. Pliki Quarka wrzucamy do katalogu Scripts, który znajduje się w katalogu z programem QuarkXPress. Po uruchomieniu Quarka będzie widoczny w menu Scripts.

Wymagania. Sprawdzone w systemie Snow Leopard i z programami Quark 7 i 8 ale jako autor nie biorę żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z użytkowania programu. Są to skrypty applescript, a nie zwykłe Xtensions, dlatego wymagany jest OS X. Skrypt nie zadziała w Windows.

Oblicza ilość znaków w bieżącym dokumencie Quarka
Count the number of characters in the current Quark document